Är du intresserad av att arbeta eller göra din praktik hos oss?

Är du intresserad av att arbeta eller göra din praktik hos oss?

Nedan följer lite information om oss och vad som präglar vår företagskultur.

IVAB är ett familjeföretag som bedriver verksamhet inom VVS-branschen på 10 orter runt om i landet,
från Piteå i norr till Hässleholm i söder. Verksamheten är indelad i fem områden: VVS, Industri, Verkstad,
Sprinkler och Energi. I koncernen ingår också fyra dotterbolag: Nordtool, NIAB, BioGreen AB och Rörkrökar´n i Hallsberg AB.

IVAB grundades för mer än 60 år sedan och med tiden har IVAB-andan vuxit fram. Den karaktäriseras
av engagemang, långsiktighet och prestigelöshet. Organisationen är platt och erbjuder den enskilde
medarbetaren stor handlingsfrihet. I många av rollerna ingår omfattande kontakter med beställare och kunder
där en förmåga att bygga och utveckla långsiktiga relationer är avgörande.