Välkommen till Stockholm

IVAB Stockholm - Ostmästargränd 5, 4 tr - 120 40 Årsta - Tele: 010-414 4070 - E-mail: jan.jamtin@ivab.com

Kontaktpersoner

Jan Jämtin

Platschef

010-414 4071

070-495 5023

Patrik Wahlström

Projektledare

010-414 4073

072-050 9397

Claes Iwarson

Serviceledare

010-414 4077

072-090 8261

Katarina Jämtin

Administration

010-414 4074

070-603 2747