Våra tjänster

Våra tjänster

Vår verksamhet är indelad i fem områden: VVS, Industri, Verkstad, Sprinkler och Energi.

Inom områdena VVS, Industri och Sprinkler utför IVAB allt från stora totalentreprenader och ROT-arbeten (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) till mindre underentreprenader och servicearbeten.
Området Verkstad består av en stor mekanisk verkstad i Piteå med utrustning och kompetens för att tillverka varierande produkter i alla förekommande material.
Energiområdet är det senaste tillskottet i koncernen där vi både deltar och utvecklar egen teknik inom energisektorn.

Dotterbolaget NIAB kompletterar vår verkstadsavdelning med liknande verksamhet. Vårt andra dotterbolag Nordtool AB är en ledande tillverkare av alla typer av produktionsverktyg för verkstads- och plastindustrin.