Våra tjänster inom energi

Under 2009 så startade vi vår Energiavdelning, detta för att ytterliggare bredda vårt kunnande inom området och skapa nya affärsmöjligheter.
Under de 40 år vi varit verksamma i industrisektorn har vi hunnit utföra många projekt inom energiområdet. Med hjälp av vår breda bas med hög kompetens inom avdelningarna industri, verkstad och VVS och våra dotterbolag Nordtool Ab och NIAB kan vi utföra de flesta typer av arbeten.

Exempel på objekt som vi varit inblandade i:

  • SunPine i Piteå – tillverkning av cisterner och processrörledningar.
  • Chemrec i Piteå – tillverkning av förgasare och processrörledningar.
  • Mefos – tillverkning av kylsystem.
  • Etanolpilot i Ö-vik