Våra tjänster inom verkstad

Vår verkstad tillverkar utrustning för processindustri och basnäringar inom Sverige samt i vissa fall för utlandet.
Vi har genom åren tillförsäkrat oss personal med unik kompetens som klarar av det mesta som kan bli aktuellt. Vi har stor vana vid komplexa material såsom rostfritt, syrafast, duplex och hastelloy.
Vi ansvarar för konstruktion samt tillverkning av godkända tryckkärl enl EN-13445 i de flesta material som vi har licenser för.

Exempel på arbeten som vi utför:

  • Filter för rökgasrening
  • Värmeväxlare
  • Värmebatterier
  • Vattenkylda gashuvar och kanaler
  • Cisterner
  • Tryckkärl