010-414 4000 info@ivab.com

Om Infjärdens Värme

SÅHÄR HANTERAR VI

covid-19

Vad gör IVAB med anledning av covid-19?

IVAB är en viktig del av samhällets infrastruktur som precis som resten av samhället påverkas av spridningen av coronaviruset och de restriktioner det leder till. 

För oss innebär det främst att fler medarbetare än vanligt är sjuka eller vårdar sjuka barn. De medarbetare som finns till hands jobbar för högtryck för att frånvaron ska märkas så lite som möjligt i tillverkning och leveranser hos industrier, företag och privatpersoner där vi har våra uppdrag. 

Vi har ca 200 VS-montörer i Sverige som alla utför arbete hos bl.a företag, vårdinstanser, äldreboenden och privatpersoner, samt ett hundratal medarbetare inom andra affärsområden. Deras och våra kunders säkerhet kommer alltid vara vår prioritet. Eftersom våra VS-montörer fyller en viktig samhällsroll ute på företag och hos privatpersoner är det inte möjligt att de kan jobba hemifrån, inte heller att vi kan sluta arbeta och hjälpa våra kunder.

Vi följer hela tiden händelseförloppet kring spridningen av viruset och givetvis följer vi också myndigheternas rekommendationer för att göra allt vi som företag kan för att skydda kunder och medarbetare från smittan.

Konkret innebär det till exempel att våra montörer alltid stämmer av med kunden innan hen åker dit för att försäkra sig om att ingen på adressen är sjuk. Hos kunder gör montörerna sitt arbete så snabbt det är möjligt och vi uppskattar om kunden inte “står och hänger över axeln” för att undvika närhet. Möten ska hållas digitalt så långt det är möjligt.

Personal som kan jobba hemma uppmanas att göra det, men de allra flesta kan av lättförståeliga skäl inte göra det. Då är det viktigt att följa de allmänna råd som finns om att till exempel hålla avstånd. I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera och installera våra tjänster och produkter, tar vi självklart hänsyn till dem och försöker tillsammans med kunderna hitta lösningar.

Vår VVS- och badrumsbutik i Piteå är stor och luftig, vilket gör att du handlar tryggt och säkert om du väljer att besöka den. Vi har även andra möjligheter för dig som inte vill handla i butiken just nu. Läs mer om butikens anpassningar här.

IVAB har som ett stort företag sedan länge rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.

Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. IVAB har ett uppdrag att hålla viktiga samhällsfunktioner igång och kommer att agera för att vi ska kunna utföra det uppdraget även i en situation där samhället på något sätt är påverkat av en kris.

Är ni oroliga eller vill komma i kontakt med oss angående covid-19, kontakta i första hand din projektledare eller serviceledaren på din ort. Annars är ni alltid välkomna att kontakta VD Erik Nilsson eller Miljö,- och kvalitetsansvarig Linnea Hedlund.