010-414 4000 info@ivab.com

Om Infjärdens Värme

IVAB SPONSRAR

morgondagens samhälle

Så sponsrar IVAB

Vi brinner för samhället i stort och vill genom våra sponsorinsatser vara med och gynna morgondagens mångfaldssamhälle. IVAB sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra händelser. Genom att finnas här skapar vi arbetstillfällen, service och medverkar i kulturella satsningar som vi tycker är viktigt för en levande stad. Vi verkar över generationsgränserna och det tänker vi fortsätta med!

 

Ansökan om sponsring

Svara först på dessa frågor:

  1. Finns din verksamhet inom idrott, kultur eller samhälle?
  2. Kan din verksamhet erbjuda bra aktiviteter för våra kunder och intressenter?
  3. Finns det möjlighet för motprestationer (t.ex. marknadsplatser, exponering?)
  4. Är du beredd på ett långsiktigt samarbete?

Är svaren ja, kan du skicka ett mail till NIls Westerberg där du berättar om verksamheten och vilken typ av sponsring ni behöver till vår sponsoransvarige.

Ansökningstider

Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år, en gång på våren och en på hösten.  Det kan dröja upp till ca sex veckor tills du får svar på din ansökan efter det att den aktuella ansökningstiden gått ut.

Sista ansökningsdag:

  • 15 mars
  • 15 september

Besked till den som ansökt om sponsring

Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan tillstyrkts eller ej.

IVAB:s sociala ansvar

Vi stödjer diverse olika föreningar och projekt för att vi har möjligheten och för att vi tycker att det är viktigt att vara en aktiv del av samhället. Vi stödjer även andra föreningar och fonder med ett bidrag varje jul. Det kan vara lite mindre och mer lokala organisationer som finns där för de som behöver hjälp. Tex  Barncancerfonden, Lions, Musikhjälpen, Möjligheternas Hus i Hässleholm mfl. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Nils Westerberg
Arbetsmiljösamordnare
nils.westerberg@ivab.com
010-414 40 08