010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer i 90 lägenheter, Luleå

Kund

Hellströms bygg med slutkund RAWI Fastigheter

År

Pågående

Plats

Luleå

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i 2 huskroppar på totalt 90 lägenheter i projektet Malmstranden

Fler projekt