010-414 4000 info@ivab.com

VÅR FAMILJ FÖRSER SVERIGES

processindustri & basnäringar

Från kyla till värme - från industri till nyproduktion

För en framgångsrik industriell verksamhet är ökad effektivitet, smidiga processer och kontroll kritiska faktorer. Alla tjänster inom IVAB-familjen karaktäriseras av problemlösande flexibilitet och effektiv leverans. Vi erbjuder produkter och lösningar inom alla branscher – från industrier till sjukhus, fastigheter och gruvor.

Verksamma i flera industrier

Med våra dotterbolag kan vi producera alla typer av produktionsverktyg för verkstads-, plåt-, bil- och plastindustrin, samt tillverkning och montage av svetsade och formade stålkonstruktioner i alla storlekar. Vi erbjuder även reparations- och underhållsarbeten för industrin.