010-414 4000 info@ivab.com

Om IVAB

VI VÄRNAR OM DINA

personuppgifter

Dataskydd & integritet

Vi på IVAB värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du handlar och köper tjänster av oss. Därför har vi upprättat en integritetspolicy. Detta är en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får, och kommer att hantera dina personuppgifter!

Integritet & cookiepolicy

Att skydda individens integritet på internet är en förutsättning för att säkra framtiden för internetbaserad verksamhet och den vidare utvecklingen mot en verklig internetekonomi. Vi har sammanställt denna integritetspolicy för att beskriva våra åtaganden för individens rätt till datasäkerhet och integritetsskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi hanterar information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ (”personuppgifter”).

ALLMÄN INFORMATION
Vad omfattar integritetspolicyn?
Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till IVAB eller som härleds från personuppgifter enligt nedan.

Dataansvarig
Dataansvarig för www.ivab.com är Infjärdens Värme AB, Fläktgatan 11, 941 28 Piteå, Sverige (”IVAB”). När det finns ett registreringsformulär på webbplatsen kan dataansvarig variera beroende på aktuellt erbjudande eller syftet med datainsamlingen, men den visas i alla fall i integritetspolicyn för det enskilda registreringsformuläret. Dataskyddsansvarig för IVAB-koncernen är ekonomichef Mattias Sandström (mattias.sandstrom@ivab.com).

Allmän info
När du kontaktar oss, t.ex. för köpa en produkt och/eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in och hur används den?
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer en produkt eller tjänst, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna: Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen.

I de fall vi är förpliktigat enligt lag att spara dina personuppgifter längre eller där dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna göra anspråk eller försvara sig mot rättsanspråk kommer vi att spara dina personuppgifter till slutet av relevant lagringsperiod eller tills aktuella anspråk har avklarats.

Dina rättigheter som registrerad beträffande tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?


Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring.

 Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar. Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

Ta bort cookies
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

 Genom att aktivera av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

META PIXEL

Vi använder Metas pixel för att spåra användares beteende, vilket gör det möjligt för oss att skicka relevant och individanpassad reklam på Metas plattformar till dig. Det är en trackingpixel som samlar information om dig, vilket används för att bygga och optimera anpassade målgrupper för tex Facebookmarknadsföring. Till exempel så samlar den och skickar data, vilket är kopplat till en identifikation som ditt namn eller din IP-adress, till Meta angående att du har besökt vår sida och vad du har klickat på. Pixeln skickar denna information till Meta där det är matchat med din användarprofil om du har en. Så när vi skapar en annons på Meta, kan vi be Meta att rikta den till användare som har besökt vår hemsida och sen kanske det kommer upp när du bläddrar på tex Facebook och Instagram. Vi samlar och lagrar inte någon personlig information om dig via pixlarna men det gör Meta. Om du är nyfiken på Metapixeln eller hur Meta använder den personliga informationen, läs gärna deras egna data policy och cookie policy.

Kontakta oss
IVAB har organisationsnummer 556074-1935 och har sitt säte på Fläktgatan 11 i Piteå. Kontakta oss på info@ivab.com om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-01-05