010-414 4000 info@ivab.com

Om IVAB

VISSELBLÅSARFUNKTION

om du upplever missförhållanden

Visselblåsare

För oss inom IVAB-gruppen är det av största vikt att alla behandlas på rätt sätt och ges samma förutsättningar, vi har tydliga uppförandekoder och värderingar. Om du trots detta upplever eller känner till missförhållanden på någon av IVAB-gruppens arbetsplatser kan du anmäla detta via denna visselblåsarfunktion eller till din närmaste chef, VD eller arbetsmiljösamordnare.

Denna visselblåsarfunktion gör det möjligt för en bred krets av personer att kunna anmäla missförhållanden och samtidigt skyddas mot repressalier (negativa konsekvenser). Alla anställda, tidigare anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter har möjlighet att anmäla missförhållanden av allmänintresse.

Visselblåsarlarmet hanteras sedan av särskilt utsedda personer som är oberoende och självständiga. Din anmälan kommer att hanteras av dessa personer och din identitet kommer att hållas anonym om du önskar. Vill du vara helt anonym väljer du att inte fylla i din e-postadress, men då kan ingen återkoppling i ärendet ske. Eller så kan du hänvisa till en anonym privat e-postadress.