010-414 4000 info@ivab.com

Om IVAB

YRKESSTOLTHETEN

vår drivkraft

Affärsidé och vision

Vår affärsidé är tydlig. IVAB ska erbjuda professionella och hållbara VS- och industritjänster och produkter till företag och privatpersoner.

Kunskap säkerställer vi genom att låta våra erfarna medarbetare vidareutbilda våra lärlingar, vilket bidrar till den enorma kunskapsbank vad gäller allt som rör VVS- och industri vi förfogar över. Resurserna säkerställer vi genom bland annat tillväxten av filialer och dotterbolag – som tillsammans utgör IVAB-familjen.

Tack vare vår gemensamma drivkraft – yrkesstoltheten, levererar vi i slutändan en produkt som håller högsta kvalitet. Det är så vi förverkligar vår vision – att vara det självklara valet.