010-414 4000 info@ivab.com

Våra projekt

Alla tjänster inom IVAB-familjen karaktäriseras av problemlösande flexibilitet och effektiv leverans. Vi erbjuder produkter och lösningar inom alla branscher – från industrier till sjukhus, fastigheter och gruvor. Nedan hittar du ett axplock av våra pågående och slutförda projekt. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om något.

K-fastigheter, kvarteret Fredriksskans

K-fastigheter, kvarteret Fredriksskans

VS-installationer i nybyggnad av flerbostadshus med totalt 92 lägenheter, Gävle

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Sprinklerinstallationer till barnakuten på Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Renovering cistern, Haraholmen Piteå

Renovering cistern, Haraholmen Piteå

Renovering av cisterntak och insida av cistern, Haraholmen Piteå

Tillverkning cistern, Piteå

Tillverkning cistern, Piteå

Tillverkning och montage av ny barrmassacistern till SCA Packaging Munksund, Piteå

Brf Torbjörn, Uppsala

Brf Torbjörn, Uppsala

Stamrenovering i 123 lägenheter i kvarteret Torbjörn, Uppsala

Tillverkning cisterner, Haraholmen och Verkstad

Tillverkning cisterner, Haraholmen och Verkstad

Tillverkning av cisterner till Metsä Fibers nya fabrik i Kemi, Finland

Kvarteret Bindningen, Luleå

Kvarteret Bindningen, Luleå

VS-installationer i ca 90 lägenheter, Luleå

Kvarteret Vallan, Luleå

Kvarteret Vallan, Luleå

VS-installationer om totalt 115 lägenheter, Luleå

Kvarteret Glidet, Luleå

Kvarteret Glidet, Luleå

VS-installationer i 5 huskroppar om totalt 95 lägenheter, Luleå

Malmstranden etapp 1, Luleå

Malmstranden etapp 1, Luleå

VS-installationer i 90 lägenheter, Luleå

Uppbyggnad av ny fabrik, Polarbröd

Uppbyggnad av ny fabrik, Polarbröd

VS- och sprinklerinstallationer samt bygge av sprinklertank, Älvsbyn.

Kyltorn till Boliden

Kyltorn till Boliden

Tillverkning av kyltorn till Boliden Rönnskär.

Hybrit testanläggning

Hybrit testanläggning

Rörsvets och uppbyggnad av fabrik, Luleå

K-fastigheter, kvarteret Lyckan

K-fastigheter, kvarteret Lyckan

VS-installationer hyreshus, Älmhult

Ängsbackens förskola

Ängsbackens förskola

VS-installationer ny förskola, Bålsta

K57 Rosendal, brf Stadsskogen

K57 Rosendal, brf Stadsskogen

VS-installationer i 160 lägenheter, Uppsala

Pumpstation till LKAB

Pumpstation till LKAB

Nybygge av pumpstation till LKAB.

SCA Pappersfabrik

SCA Pappersfabrik

VS och sprinklerinstallationer till SCAs nya fabrik, Obbola

IKEA

IKEA

VS samt sprinkler till IKEA, Umeå

K-fastigheter, kvarteret Pelikanen

K-fastigheter, kvarteret Pelikanen

VS-installationer i tre punkthus, Växjö

K-fastigheter, kvarteret Överstar

K-fastigheter, kvarteret Överstar

VS-installationer till nybygge av hyresfastighet, Hässleholm

Fredriksskans Höglager

Fredriksskans Höglager

VS-installationer höglager, Gävle Hamn

K-fastigheter, kvarteret Spelet

K-fastigheter, kvarteret Spelet

VS-installationer lägenheter, Hässleholm

Sunpine, Ruby

Sunpine, Ruby

Uppbyggnad av ny fabrik, Haraholmen Piteå

Kust Hotell

Kust Hotell

VS-installationer till Kust Hotell & Spa, Piteå