010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer i 90 lägenheter, Luleå

Kund

Hellströms bygg med slutkund RAWI Fastigheter

År

Pågående

Plats

Luleå

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i 2 huskroppar på totalt 90 lägenheter i projektet Malmstranden

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.