010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Konvertering av värmesystem samt VS-installationer.

Kund

Svenska kyrkan

År

Plats

Tolfta, Tierp

Omfattning

Arbetets art

Konvertering av värmesystem samt VS-installationer utfört av filialen i Tierp

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.