010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Konvertering av värmesystem samt VS-installationer.

Kund

Svenska kyrkan

År

Plats

Tolfta, Tierp

Omfattning

Arbetets art

Konvertering av värmesystem samt VS-installationer utfört av filialen i Tierp

Fler projekt