010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Hyresgästanpassning med VS-installationer i kontorsutrymmen.

Kund

K-360

År

2022

Plats

Uppsala

Omfattning

Arbetets art

Hyresgästanpassning med VS-installationer i kontorsutrymmen

Fler projekt