010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.

Kund

K-fastigheter

År

2022-2023

Plats

Växjö

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus placerade i suterräng. Utfört av IVAB Hässleholm.

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.