010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Förläggning av kulvert till Heby Såg.

Kund

Setra Trävaror AB, Heby sågverk

År

2022

Plats

Heby

Omfattning

Arbetets art

Förläggning av kulvert till Heby Såg som utförs av filialen i Tierp

Fler projekt