010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Förläggning av kulvert till Heby Såg.

Kund

Setra Trävaror AB, Heby sågverk

År

2022

Plats

Heby

Omfattning

Arbetets art

Förläggning av kulvert till Heby Såg som utförs av filialen i Tierp

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.