010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer i nybyggnad av flerbostadshus med totalt 92 lägenheter, Gävle

Kund

K-fastigheter

År

2021-2022

Plats

Gävle

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 4 byggnader i Gävle med 92 lägenheter. Själva byggnationen startade juni 2021 med en beräknad byggtid på 18 månader

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.