010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer i nybyggnad av flerbostadshus med totalt 92 lägenheter, Gävle

Kund

K-fastigheter

År

2021-2022

Plats

Gävle

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 4 byggnader i Gävle med 92 lägenheter. Själva byggnationen startade juni 2021 med en beräknad byggtid på 18 månader

Fler projekt

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.