010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer hyreshus, Älmhult

Kund

K-fastigheter

År

2020

Plats

Älmhult

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i 32 lägenheter fördelat på två byggnader med 5 våningar vardera. Foto: K-fastigheter

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.