010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Tillverkning och montage av ny barrmassacistern till SCA Packaging Munksund, Piteå

Kund

SCA Munksund

År

2021

Plats

Piteå

Omfattning

Arbetets art

Tillverkning och montage av ny barrmassacistern till SCA Packaging Munksund, Piteå

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.