010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Sprinklerinstallationer till barnakuten på Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kund

Akademiska Sjukhuset

År

2022

Plats

Uppsala

Omfattning

Arbetets art

Komplettering av befintligt sprinklersystem på barnakuten samt VS-installationer

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.