010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer till nybygge av hyresfastighet, Hässleholm

Kund

K-fastigheter

År

2018

Plats

Hässleholm

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer till åttavåningshuset kv. Överstar på Löjtnant Granlunds väg bestående av 29 lägenheter

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.