010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer till nybygge av hyresfastighet, Hässleholm

Kund

K-fastigheter

År

2018

Plats

Hässleholm

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer till åttavåningshuset kv. Överstar på Löjtnant Granlunds väg bestående av 29 lägenheter

Fler projekt