010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS- och sprinklerinstallationer samt befuktningssystem.

Kund

År

2011-2012

Plats

Piteå

Omfattning

Arbetets art

VS- och sprinklerinstallationer till Studio Acusticums byggnad samt befuktningssystem till Sveriges största konsertorgel med 9000 pipor

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.