010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS- och sprinklerinstallationer samt befuktningssystem.

Kund

År

2011-2012

Plats

Piteå

Omfattning

Arbetets art

VS- och sprinklerinstallationer till Studio Acusticums byggnad samt befuktningssystem till Sveriges största konsertorgel med 9000 pipor

Fler projekt