010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Renovering av cisterntak och insida av cistern, Haraholmen Piteå

Kund

Skoogs Bränsle AB

År

2021

Plats

Haraholmen, Piteå

Omfattning

Arbetets art

Renovering av cisterntak och insida av cistern. ø32 meter, vikt 116 ton

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Hedin Bil, Uppsala

Hedin Bil, Uppsala

VS-installationer, fjärrvärmeanläggning och kylsystem till Fords nya bilhall i Uppsala.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.