010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS- och sprinklerinstallationer samt bygge av sprinklertank, Älvsbyn.

Kund

Hellströms bygg

År

2021-2022

Plats

Älvsbyn

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i hela fabriken samt sprinklerinstallation och bygge av sprinklertank

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.