010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer i 5 huskroppar om totalt 95 lägenheter, Luleå

Kund

Nåiden Bygg

År

2021-2023

Plats

Kronan, Luleå

Omfattning

Arbetets art

VS-installationer i 5 huskroppar om totalt 95 lägenheter

Fler projekt