010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Tillverkning av cisterner till Metsä Fibers nya fabrik i Kemi, Finland

Kund

Metsä Fiber, Kemi Finland

År

2022

Plats

Haraholmen Piteå / Kemi Finland

Omfattning

Arbetets art

Tillverkning av cisterner till Metsä Fibers nya fabrik i Kemi, Finland. Tillverkning sker i verkstan samt på Haraholmen i Piteå för att sedan fraktas med pråm till Finland och monteras av IVAB. Cistern 1: ø12 m, 19 m lång, 147 ton. Cistern 2: ø7 m, 19 m lång, 37 ton.

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.