010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Uppbyggnad av ny fabrik, Haraholmen Piteå

Kund

Sunpine

År

2020-2021

Plats

Haraholmen Piteå

Omfattning

40 mnkr

Arbetets art

IVAB har levererat och installerat sprinklersystem samt stått för uppbyggnaden av Sunpines nya fabrik Ruby. Foto: Maria Fäldt

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.