010-414 4000 info@ivab.com

Så jobbar vi

STOPP I AVLOPPET?

Lugn, det löser vi!

Vi felsöker, filmar och spolar dina rör

Kluckande ljud från avloppet brukar vara en av de första signalerna på att det börjar vara stopp i avloppet. Att högtrycksspola avloppet med hetvatten är en effektiv lösning för att få bort ingrott fett och stopp i avloppet. Det varma vattnet i kombination med högt tryck gör att fettet smälter och spolas iväg och avloppet blir renare än med ett klassiskt rensband. Regelbunden underhållsspolning vart tredje till vart femte år säkrar en problemfri drift som förebygger akuta stopp som i värsta fall kan leda till vattenskada och förlänger rörens livslängd då olja och fett fräter på rören.

Filmning av ert avlopp är en bra metod för att kunna avgöra vad som är fel i avloppet, eller om något olämpligt har spolats ner. Man kan då med kameran avgöra hur man enklast och billigast bör lösa problemet. Sondning av avloppet används för att lokalisera exakt plats för skada eller det som skapar problem i avloppet. Ett ganska vanligt problem är rötter som växer in i rören och skulle det visa sig att detta är fallet så har vi även ett specialmunstycke för att fräsa bort rötterna.

Vi löser dina avloppsproblem

Oavsett vem du är så utför vi rörinspektioner av avlopps- och dagvattenledningar samt felsöker lukt- och fuktproblem. På IVAB har vi lång erfarenhet av högtrycksspolning och rörinspektion och vi hjälper både enskilda villaägare som fastighetsägare med flerfamiljshus, kommuner, industrier och bostadsrättsföreningar.

Med spolbilen utför vi tjänster i främst Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden.

Nyttja rotavdraget och spara pengar! Privatpersoner som äger sin bostad har rätt att nyttja rotavdraget för tjänsten. Vi sköter hanteringen av rotavdraget med skatteverket utan extra kostnad.

 

FÖR BOKNING & FRÅGOR, KONTAKTA:

Marcus Wiking Serviceledare Sanitet & Värme IVAB Comfort PiteåMarcus Wiking, Serviceledare Piteå
marcus.wiking@ivab.com
010-414 40 28

VÅR SPOLBILSCHAUFFÖR

Tony Gabrielsson
spolbil.pitea@ivab.com
070-375 68 17