010-414 4000 info@ivab.com

IVAB är med i utvecklingen av Bro Handel

IVAB är med i utvecklingen av Bro Handel

IVAB är med i utvecklingen av Bro Handel

IVAB skriver avtal om sprinklerinstallationer inom Bro handel. Den nya handelsplatsen längs E18 i Bro, kommer att uppföras av Profura Fastigheter och Consto, och inriktar sig mot livsmedel och detaljhandel. Inflytt beräknas starta hösten 2024 i den första etappen som får en yta om 15.500 kvm. Totalt blir handelsplatsen 18.500 kvm.

Projektet för IVAB:s del omfattar en totalentreprenad om ca 16000m2 sprinkler yta med fristående tank och pumpcentral. Projektering påbörjas omgående och projektet beräknas stå helt klart september 2025.