010-414 4000 info@ivab.com

IVAB bygger nytt kontor och butik till Ahlsell i Piteå

IVAB bygger nytt kontor och butik till Ahlsell i Piteå

IVAB bygger nytt kontor och butik till Ahlsell i Piteå

På bilden: Mari Nilsson, vd IVAB, Erik Larsson, vd BD Bygg, Linnea Hedlund, vd IVAB Fastigheter

IVAB fastigheter AB har tillsammans med BD Bygg tagit första spadtaget till den nya fastigheten som ska byggas på IVABs befintliga tomt på Fläktgatan. Markytan på ca 8 000 m2 upplåts till byggnaden på 3000 m2 som kommer hyras ut till Ahlsell med beräknad inflytt senhösten 2023.

 

Fastigheten ägs av IVAB Fastigheter AB som är ett dotterbolag till IVAB. Detta blir IVAB Fastigheters första externa bygge som fastighetsbolag, tidigare är det endast egna verksamheter som legat under bolaget. Bygget innebär en utveckling av den befintliga tomten som tidigare använts till avställnings- och lagerytor i IVABs verksamhet sedan 60-talet. Tanken är att hela tomten ska bli vackrare och trevligare med bland annat trädplanteringar och genomtänkta in- och utfarter som underlättar för kunder och godstransporter.

Det är mycket folk som rör sig på Backens affärsområde och detta kommer definitivt göra hela kvarteret mer attraktivt, både för oss som jobbar här och kunder som besöker IVAB och Ahlsell. För oss är det väldigt positivt och roligt att genomföra. Inte bara att det utvecklar IVAB Fastigheter utan lika mycket att vi får Ahlsell som hyresgäster, säger Linnea Hedlund, VD för IVAB Fastigheter.

Ahlsell växer och har sett över möjligheterna att bygga ut nuvarande lokal, men när detta förslag kom upp kändes det rätt. I och med nya lokalen kommer vi förbättra tillgängligheten för kunderna i och med mer plats för fler och nya produkter, större parkering och utegård. Det finns även en fördel med att bygga nytt modernt koncept där vi även kan tänka och utforma lokalen optimalt efter vår verksamhet och våra hållbarhetskrav. Backen är ett attraktivt område och vi vill vara kvar här med fördelarna som finns, lättheten att kunna ta sig till stan och byarna kring Piteå, säger Sara Christoffersson, Regional Försäljningschef Butik, Övre Norrland

IVAB har generellt sett ett högt miljö- och hållbarhetsfokus med bland annat solpaneler för egen förbrukning och aktivt arbete kring resursslöseri. IVABs nya fastighet kommer förberedas med bland annat elbilsladdning och högre bärighet på taket för att ge möjlighet till eventuell framtida solel.

Vi är glada att få bygga den här fastigheten tillsammans med BD Bygg, två lokala och familjeägda företag med lång erfarenhet inom respektive bransch. För BD-bygg är detta bygge ett i mängden, men för IVAB Fastigheter är det en början på något nytt för bolagets framtidsplaner, säger Linnea Hedlund.

 

Om IVAB
Infjärdens Värme AB är ett familjeägt rikstäckande installations- och serviceföretag inom rörbranschen. Vi levererar lösningar inom VVS, industri, verkstad och sprinkler. IVAB-koncernen består i dagsläget av huvudkontoret i Piteå, 11 filialer runt om i landet samt dotterbolagen IVAB Fastigheter AB, Nordtool AB och NIAB. Koncernen har ca 300 anställda och den årliga omsättningen uppgår till ca 600 MSEK.
”`