010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

VS-installationer till Kust Hotell & Spa, Piteå

Kund

Skoogs fastigheter

År

2017

Plats

Piteå

Omfattning

Arbetets art

IVAB har installerat all VS och sprinkler till Piteås nya designhotell.

Fler projekt

LUMI, Uppsala

LUMI, Uppsala

Totalrenovering från källare till tak. Värme, tappvatten, avlopp, labbavlopp, tryckluft, fjärrvärme/fjärrkyla.

Kv. Trollet, Växjö

Kv. Trollet, Växjö

VS-installationer kvarteret Trollet 2 i Växjö. Byggnationen innefattar 156 hyreslägenheter i 6 punkthus.