010-414 4000 info@ivab.com

PROJEKT

Renovering av cisterntak och insida av cistern, Haraholmen Piteå

Kund

Skoogs Bränsle AB

År

2021

Plats

Haraholmen, Piteå

Omfattning

Arbetets art

Renovering av cisterntak och insida av cistern. ø32 meter, vikt 116 ton

Fler projekt